Χειρομαντεία

Η χειρομαντεία είναι η μαντική τέχνη της ερμηνείας των γραμμών του χεριού.

Τα γραμμένα της ζωής και οι γραμμές της, το πεπρωμένο και η αποφυγή γεγονότων. Όλα μα όλα είναι στο χέρι σου. Η μοίρα διαβάζεται και λέγεται.

Από τα πολύ παλιά χρόνια η μέθοδος της χειρομαντείας χρησιμοποιούνταν κυρίως από τις τσιγγάνες στους δρόμους. “Να σου πω την μοίρα σου, να σου πω το ριζικό σου”.

Στην συνέχεια εξελίχθηκε και στα χρόνια μας πλέον μπορεί να δώσει μια πλήρη πρόβλεψη για την ζωή και την πορεία του ενδιαφερόμενου.

Χειρομαντεία