Προβλέψεις

Προβλέψεις από ισχυρή ομάδα μέντιουμ. Ένα τηλεφώνημα, σου αλλάζει την ζωή!

8755000113: Χρέωση 0,79€/1′ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ (ΜΕ Φ.Π.Α. + ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΘ. ΤΗΛ/ΝΙΑΣ) – 0,75€/1′ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ * (ΜΕ Φ.Π.Α. και ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΛΟΣ ΚΙΝ. ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 12%, 15%, 18% ή 20% ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΡΟ Φ.Π.Α.).
Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. Για υποδείξεις – παράπονα 2111765402 Top Telecom Hellas Τ.Κ.12241 Ελλησπόντου 69 Αιγάλεω.

9016000174: Χρέωση 1,82€/1′ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ (ΜΕ Φ.Π.Α. + ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΘ. ΤΗΛ/ΝΙΑΣ) – 1,98 €/1′ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ * (ΜΕ Φ.Π.Α. και ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΛΟΣ ΚΙΝ. ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 12%, 15%, 18% ή 20% ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΡΟ Φ.Π.Α.).
Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. Για υποδείξεις – παράπονα 2111765402 Top Telecom Hellas Τ.Κ.12241 Ελλησπόντου 69 Αιγάλεω.