Δαφνομαντεία

Μέσα από διαβασμένη μελετημένη στο όνομα του ενδιαφερόμενου δάφνη, μπορούμε να καταφέρουμε δύο πράγματα.
Το πρώτο είναι καθαρισμός της αύρας μέσα από τον καπνό της δάφνης και το δεύτερο πρόβλεψη για την ζωή του ενδιαφερόμενου μέσα από την καύση της δάφνης.

ΚΑΠΝΟΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΜΑΝΤΑΤΟ ΘΑ ΣΟΥ ΦΕΡΕΙ.

Δαφνομαντεία